Schůze členů oddílu

Dovolujeme si Vás pozvat na schůzku oddílu BMX v pondělí 13.3.2017 v 17:30 hod na dráze.


Program:

1/ informace o chodu oddílu

2/ jarní tréninky

3/ příprava závodů 14. - 15. 4. 2017

4/ rozdání licencí

5/ finance

6/ různé - dresy apod.

Žádáme všechny členy, aby se ve svém vlastním zájmu schůzky zúčastnili.