Historie oddílu

Historie oddílu sahá do 80. let, kdy byla postavena první bikrosová dráha u Botanické zahrady v Bohnicích. V roce 1993 se nás ujala TJ Slovan Bohnice a v roce 1993 byla postavena dráha na současném pozemku. V té době byla unikátní svou polohou, protože nevedla z kopce, ale byla na rovině. V Česku se v té době stále stavěly dráhy z kopce, avšak v cizině už byly dráhy na rovině. Jako první v republice jsme měli automatické zvedání startovní rampy.
Trendem našeho oddílu je stálé přestavování dráhy, které probíhá přibližně každé dva roky v různém rozsahu. Přestavby provádíme, abychom udrželi trend být mezi nejlepšími v ČR a abychom snesli i srovnání s drahami v zahraničí.


 


V roce 2018 jsme dokončili zcela novou rampu včetně zázemí s klubovnou, záchody, sprchami a kuchyňkou. Postavila se tribuna pro diváky a dlážděný chodník podél trati. Vybudovalo se umělé osvětlení dráhy. Stavba byla dokonce nominována na prestižní Českou cenu za architekturu pro rok 2019. 
Díky nadšení a ochotě členů našeho oddílu se každoročně pořádá na naší dráze několik závodů té nejvyšší úrovně. Patří mezi ně Český pohár, Česká liga a několikrát se na naší dráze pořádali i závody Mistrovství republiky.

Náš oddíl za posledních 10 let neustále navyšoval svou členskou základnu až do současných více jak 100 členů. Děti jsou u nás ve věku od 4 let až do dospělosti. Děti jsou rozděleny do tréninkových skupin, dle věku a schopností. Ceníme toho, že jsou u nás děti spokojené, tráví volný čas smysluplně, vytváří si kladný vztah ke sportu, osvojují si zásady fair play a navazují nová přátelství.