Tréninky před závody / Practice before the races


VELKÁ CENA PRAHY 8 / GRAND PRIX OF PRAGUE 8


v pátek 26.6.2015  před ČMP  od 18:00 do 19:00 hod.
v sobotu 27.6.2015 před Grand Prix od 17:00 - 18:00 pro blok 1 a 2
                                                          od 18:00 - 19:00 pro blok 3


on Friday 26.6.2015       from 6 pm to 7 pm
on Saturday 27.6.2015   from 5 pm to 6 pm  - bloc 1 +  2
                                       from 6 pm to 7 pm - bloc 3