Zazimování

V neděli 14. 12. 2014 proběhne zazimování dráhy a zázemí. Dobrovolníci se prosím dostaví v 10 hod.