Pokyny pro vydání licence 2013

Pokyny pro vydání licence pro rok 2013 a zaplacení členských příspěvků najdete zde. Termín pro splnění všech povinností je do 15.2.2013 předat vše Hance Holubové